18 januari 2019

Actueel

 

solarenergyworksaadijktimeline_Aadijk_Almelo

December 2019 : Zonnepark Aadijk Almelo in gebruik.

Vrijdag, 6 december 2019, is Zonnepark Aadijk Almelo officieel in gebruik genomen en is de levering van duurzame energie op het elektriciteitsnet een feit.

De gemeente Almelo, Obton A/S en SolarEnergyWorks B.V. hebben in 2016 gezamenlijk de realisatie van Zonnepark Aadijk Almelo geïnitieerd. De ingebruikname vindt 1,5 jaar na de vergunningverlening in medio 2018 plaats, een topprestatie voor een zonnepark van deze omvang. In deze periode is zowel het zonnepark gerealiseerd, alsook de aansluiting op het elektriciteitsnet door netbeheerder Enexis.

Jürgen Barz SiteManager Bejulo GmbH & Ruud Dekker Obton A/S

 

.

 

September 2019 : SolarEnergyWorks sluit sponsordeal met voetbalclub ASV57.

voetbalclub_ASV57_Aadijk


Augustus 2019 : De rondleidingen hadden een mooie opkomst. De belangstellenden konden een kijkje nemen op het zonnepark dat inmiddels zijn voltooiing nadert.

rondleiding_omwonenden_Zonnepark_Aadijk_Almelo_aug_2019

rondleiding_zonnepark_Aadijk_Almelo_aug_2019

 


Juli 2019 : Er is behoorlijk wat werk verzet. De zonnepanelen zijn aangeleverd en de montage op de onderliggende constructie vordert gestaag.

opbouw_zonnepanelen_zonnepark_Aadijk_Almelo

montage_zonnepanelen_zonnepark_Aadijk_Almelo

 


Juli 2019 : Eerste van 120.000 zonnepanelen zonnepark Aadijk Almelo geplaatst!

De bouw van het zonnepark in Almelo is in het voorjaar van start gegaan en onlangs is officieel het eerste zonnepaneel door de initiatiefnemers op de onderliggende constructie gelegd. Opening en officiële ingebruikname staan gepland voor begin december 2019.


Juli 2019 : De panelen zijn gearriveerd op locatie, plaatsing van het eerste paneel is nabij.

     opbouw_zonnepark_Aadijk


Juni 2019 : De bouw vordert gestaag…

 


Juni 2019 : Startbouw, de eerste paal is een feit!

Aan de firma Bojulo de eer om de eerste van de 18.264 palen de grond in te slaan, het fundament voor de 120.808 zonnepanelen.

 


Mei 2019 :  De afgelopen maanden is gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein waar het zonnepark komt.

Dit betekent onder andere dat bestaande sloten zijn gedempt of aangepast. Er zijn nieuwe sloten gegraven en duikers aangebracht. Verder is waar nodig, het terrein geëgaliseerd. Kortom, er was veel grondverzet op het terrein zichtbaar. Deze fase nadert de afronding. Hierdoor komt letterlijk en figuurlijk de weg vrij voor de aanleg van de funderingsconstructies, waar later de zonnepanelen op zullen worden gemonteerd.

 


April 2019 : Persmoment gemeente Almelo.


April 2019 : Start van het bouwrijp maken van het terrein.


Juni 2018 : De gemeente Almelo verleent de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark.


2017 : De combinatie SolarEnergyWorks B.V. en Obton A/S wordt door de gemeente Almelo aangewezen als marktpartij om grond van de gemeente te kopen en het zonnepark te realiseren.