bijenkast_imkerOnze zonneparken worden een waar El Dorado voor bijen. Hiervoor slaan we de handen ineen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Zonnepark Aadijk Almelo heeft de primeur. Imkers uit Almelo en omgeving plaatsen daar bijenkasten. Elke bijenkast zal ongeveer 20.000 honingbijen onderdak bieden.

In nog geen 30 jaar tijd is het aantal insectensoorten in Nederland en Duitsland met 76% afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Radboud Universiteit. Bijen zijn echter onmisbaar voor de bestuiving van bloemen en planten en daarmee van groot belang voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen is bijvoorbeeld amper fruitteelt mogelijk.

SolarEnergyWorks gaat daarom zijn zonneparken zo inrichten en beplanten dat deze voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten de perfecte biotoop vormen. Perfect ingepast in het landschap, omgeven door veel groen en afgesloten voor het publiek. De zonnepanelen zullen zodanig worden opgesteld, dat zo veel mogelijk licht op de bodem valt. Hierdoor blijft het bodemleven gezond. De grond onder het zonnepark wordt ingezaaid met een mix van planten en kruiden die heel veel insecten aantrekt. Waaronder ook zeldzame soorten.

Met deze exclusieve samenwerking willen beide partijen de leefomgeving van de Nederlandse bijen verbeteren. Verder gaat SolarEnergyWorks de Nederlandse Bijenhouders Vereniging en lokale bijenhouders financieel en anderszins ondersteunen. Het is de bedoeling dat alle zonneparken van SolarEnergyWorks in de toekomst een toevluchtsoord voor bijen en andere insecten worden. Het ontwikkelen van een zonnepark en deze transformeren in een bijenpark is altijd maatwerk en wordt bepaald door de plaatselijke omstandigheden. Er wordt daarom altijd een gespecialiseerde landschapsarchitect ingeschakeld.

banner_bijen_imker


“In het eerste jaar zijn in het zonnepark van Shell veertig soorten hommels, bijen en zweefvliegen geteld. Dat is het vijfvoudige van wat er doorgaans in open veld wordt aangetroffen. Onder de gevonden bijen zitten vier bedreigde soorten die op de rode lijst staan.”

Bron: Trouw 15 oktober 2019


Zonnepark Aadijk Almelofactsheet_bijen_Almelo

Het zonnepark in Almelo aan de Aadijk wordt uitgerust met een bijenstal. De bijenstal heeft plaats voor zo’n 10 tot 12 bijenkasten en wordt beheerd door 3 imkers. Deze bijenkasten geven per kast huisvesting aan zo’n 20.000 tot 30.000 bijen. Dat zijn dus ruim 250.000 bijen waarvan er dagelijks zo’n 125.000 op het zonnepark zullen vliegen. De andere helft blijft in de kast.

De bloemenmix zal bestaan uit biggenkruid, slangenkruid, duizendblad en vooral ook witte klaver, boterbloem en andere bloemen waar de bijen graag op vliegen. Uiteindelijk zal er ook honing op het zonnepark geoogst worden, een leuke bonus, die te koop zal zijn voor mensen uit de omgeving. Omdat de bijen zich oriënteren op de stand van de zon, zal de bijenstal zuidoostelijk georiënteerd zijn. De natte zone om het park biedt, naast de functie van afscherming, een goede haalplaats voor water voor de bijen. Dit water brengen ze terug naar de kast. De bijenstal aan de Aadijk zal fraai ingepast worden in het park en zal tevens een educatieve functie hebben na realisatie. Klassen van basisscholen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.


factsheet_wilde_bijen_Almelo_SEWWilde bijen op zonneparken als hotspot

Het niet langer benutten van grote percelen voor intensief agrarische landbouw, heeft direct een positief gevolg op de in het gebied voorkomende bijen. Wanneer de grond langdurend niet bewerkt wordt en niet met mest of andere middelen wordt beïnvloed, dan ontstaat de mogelijkheid nieuwe biotopen te vormen. Zelfs het terugbrengen van andere, voor het gebied kenmerkende bijen, is dan een mogelijkheid.

Lokale imkers worden betrokken vanwege hun schakelfunctie met samenwerkingspartners. Daarnaast hebben ze kennis van de lokale flora en van de in het gebied specifiek voorkomende bijen. Zo zijn in Almelo onder andere de grote Klokjesbij, de Tronkenbij en de Wormkruidbij bijzondere soorten. Hiermee wordt met de beplanting en het samen te stellen zaadmengsel rekening gehouden. Naast de optimalisatie van het gebied door het planten en zaaien van bloemen, worden bijenkasten geplaatst. Deze worden ingezet voor educatie over bijen en biodiversiteit. Hiermee wordt het zonnepark een inspirerende hotspot, van waaruit andere initiatieven kunnen ontstaan. Vervolgens kan met inzet van de imkers en lokale projectgroepen, in goede samenwerking met gemeente en beheerders, toegewerkt worden naar het ecologisch met elkaar verbinden van deze gebieden.