18 januari 2019

Waarom zonne-energie?

Voor onze energievoorziening zijn we op dit moment grotendeels afhankelijk van zogeheten fossiele brandstoffen: olie en gas. Kolencentrales  en gasgestookte energiecentrales – maar ook auto’s, vliegtuigen en schepen – stoten bij de verbranding van die stoffen wereldwijd grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2) uit. Door dit zogeheten ‘broeikasgas’ stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde en verandert het klimaat.

We willen niet verdrinken

Een van de gevolgen is dat het ijs op de Noord- en Zuidpool smelt, waardoor het waterpeil in de zeeën en oceanen stijgt. Ons land en andere laaggelegen landen dreigen daardoor op termijn te ‘verdrinken’.

Het Klimaatverdrag van de VN

Wereldwijd wordt geprobeerd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde minder (snel) stijgt. Afspraken en doelstellingen zijn vastgelegd in het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend. Om aan de afspraken en doelen van het Klimaatverdrag te kunnen voldoen wil de Nederlandse regering in 2020 een kwart minder uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990. Om die doelstelling te kunnen halen, wil Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen door zoveel mogelijk over te schakelen op ‘duurzame’ energie.

De zon schijnt nog 5 miljard jaar

Zonne-energie is, naast bijvoorbeeld windenergie en biomassa, een van die duurzame energiebronnen. Immers, de zon schijnt gratis en voor niets.  We hoeven haar stralen alleen maar op te vangen en om te zetten in elektriciteit. De potentie van zonne-energie is dan ook enorm. In theorie levert de zon vele malen meer energie dan de mens ooit nodig zal hebben.

Samen met andere schone energiebronnen

Maar dat is theorie. Het ‘rendement’ – de energieopbrengst – van zonnepanelen stijgt door allerlei technische ontwikkelingen wel snel, maar voorlopig zullen zonnepanelen en zonneparken, samen met andere duurzame energiebronnen, vooral een belangrijke aanvulling zijn op de energievoorziening. Zonne-energie zal ook nooit alleen in onze energiebehoefte kunnen voorzien, maar altijd in combinatie met andere schone energiebronnen, zoals windenergie.

Geen broeikasgas, geen afval

Een groot voordeel van zonne-energie is dat het ‘klimaatneutraal’ is. Met andere woorden: bij de productie van elektriciteit met zonnepanelen komt geen broeikasgas vrij. Ook is zonne-energie niet vervuilend. De productie en het transport van zonnepanelen kosten natuurlijk wel energie en zijn niet klimaatneutraal, maar dat valt in het niet bij de uitstoot van broeikasgassen door kolen- of gascentrales. Zonnepanelen die niet meer bruikbaar zijn, zijn bovendien goed te recyclen en krijgen een andere nuttige bestemming. Zonne-energie levert dus ook amper afval op.

En ja, ook een paar nadelen

Zijn er ook nadelen aan zonne-energie? Zeker. Om te beginnen is het energierendement van zonnecellen relatief laag. Met andere woorden: je hebt veel zonnepanelen nodig om een huis, wijk, of stad van zonnestroom te kunnen voorzien. Dat betekent dat een zonnepark een vrij groot beslag legt op de toch al beperkte ruimte in ons land.

Kleiner dan Terschelling

Al moeten we dat ook weer niet overdrijven. Volgens (theoretische) berekeningen zouden alle huishoudens in Nederland van zonnestroom kunnen worden voorzien met een zonnepark dat in omvang kleiner is dan het eiland Terschelling. Overigens is maximaal 1 procent van de ruimte in Nederland geschikt voor de aanleg van zonneparken. 

Bomen en groen tegen de schittering

Soms vrezen omwonenden van zonneparken voor ‘hinderlijke schittering’ door de zonnepanelen. Schittering kan inderdaad voorkomen, maar omdat wij onze zonneparken inpassen in het landschap en goed afschermen met groen hebben omwonenden daar geen enkele hinder van.