18 januari 2019

Educatief

Een zonnepark bestaat uit – afhankelijk van de omvang – duizenden tot soms enkele honderdduizenden zonnepanelen. Een zonnepaneel – ook wel fotovoltaïsch paneel genaamd – is opgebouwd uit twee laagjes silicium, dat wordt gemaakt van een bepaald soort zand. Silicium is een bewerkt natuurproduct, waarvan de naam is afgeleid van het Latijnse woord silex, dat vuursteen betekent.

Stroom uit zonnestralen

 Als de zon op het zonnepaneel schijnt, gaat tussen de twee siliciumlagen vanzelf stroom lopen als gevolg van een natuurkundig proces. De stroompjes van de zonnepanelen in het park worden aan elkaar gekoppeld en via elektrische leidingen afgevoerd naar een omvormer. Die zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom. Dat is noodzakelijk, omdat ons elektriciteitsnet met wisselstroom werkt.

Naar het elektriciteitsnet

Vanaf de omvormer gaat de stroom van het zonnepark naar een nabij grondstation van het elektriciteitsnetwerk. Via dat netwerk komt de zonnestroom uiteindelijk bij  woningen en bedrijven. Soms wordt de elektriciteit eerst opgeslagen in een grote batterij. Die levert stroom aan het netwerk als er meer vraag is naar stroom. Bijvoorbeeld als het erg koud is en huizen extra warmte nodig hebben.

Naar een duurzame wijk

Via het grondstation kunnen we ook direct stroom leveren aan woningen en bedrijven in de buurt. Met andere woorden: met een zonnepark in uw omgeving, kunt u uw eigen wijk energiezuinig en duurzamer maken. Stroom uit eigen wijk, mooier kan het bijna niet!

Ook als de zon niet schijnt

Om zoveel mogelijk energie op te kunnen wekken, plaatsen we de zonnepanelen zodanig dat ze optimaal gebruik kunnen maken van het zonlicht. In de praktijk betekent dat dat de panelen in een zuidwestelijke opstelling staan (?). Overigens hoeft de zon niet per se volop te schijnen om energie op te kunnen werken. De zon is zo’n sterke energiebron dat de panelen ook op gewoon daglicht stroom opwekken. Hoeveel energie levert een zonnepark op – JN? Genoeg voor een woonwijk?

Minimaal 10 voetbalvelden

Voor de aanleg van een zonnepark hebben we een stuk grond nodig van minimaal 5 hectare. Ofwel: circa tien voetbalvelden. Dit heeft te maken met de verhouding tussen de te verwachten energieopbrengst van een zonnepark en de kosten van aanleg en beheer, de investering. Een zonnepark aanleggen is namelijk behoorlijk kostbaar.

Een geschikte locatie vinden

Veel hangt af van de afstand tot het grondstation van het elektriciteitsnet. Ligt dat dichtbij de beoogde locatie, dan hoeven er weinig leidingen te worden aangelegd en blijven de kosten beperkt. Maar als een grondstation verder weg ligt, kunnen de kosten enorm oplopen. Denk aan het aanleggen van leidingen onder een spoorbaan of een rivier. Of we daadwerkelijk een zonnepark aanleggen op een locatie, hangt dus voor een belangrijk deel af van de nabijheid en bereikbaarheid van een grondstation.

Werkstuk of spreekbeurt over Energie

Hoe werkt zonne-energie? Hoe kan energie besparen de wereld redden? Komt het broeikaseffect echt door mensen? Hoe geeft de maan ons energie? Zo maar wat vragen die je in een werkstuk kunt onderzoeken. Gebruik daarvoor de EnergieGenie voor werkstukken over energie. EnergieGenie is een website voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar. Maar ook iets jongere en oudere kinderen kunnen er waardevolle informatie vinden. Alle informatie op de site is speciaal voor deze doelgroep geschreven en geselecteerd.