De kracht van de combinatie.


de project ontwikkelaar

 

 

SolarEnergyWorks heeft uitgebreide ervaring op het gebied van aanvragen en onderbouwen van WABO-vergunningen en SDE+ subsidies. De projectontwikkelaar werkt in de realisatie samen met de professionele gerenommeerde partijen. De hoogste kwaliteit, certificering van de componenten en een professioneel landschappelijk ontwerp. Deze onderdelen spreken voor zich, als voorwaarden voor financiering.


de investeerder

 

Obton is een Deense investeringsmaatschappij in duurzame energie. Behalve in Nederland, investeerde het in Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië al 900 miljoen in zonne-energie en 100 miljoen in windenergie. Bestuursvoorzitter Anders Marcus verwacht dat Nederlandse zonne-energie over vijf jaar subsidieloos moet kunnen concurreren met andere vormen van opgewekte elektriciteit. 


de gemeente

Duurzaamheid is een belangrijke opgave als we onze leefomgeving ook willen behouden voor toekomstige generaties. De gemeente wil daarvoor krachten bundelen: met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties. Ook vanuit de gedachte dat duurzaamheid een grote kans is. Via duurzaamheidsmaatregelen kunnen inwoners bijvoorbeeld hun maandelijkse energiekosten verlagen en tegelijkertijd gebruik maken van hernieuwbare energie. Een van de doelstellingen is dat eind 2022 20% van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam wordt opgewekt. Daaraan draagt het zonnepark in belangrijke mate bij.


de netbeheerder

 

Enexis Netbeheer brengt energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Met state-of-the-art dienstverlening en netwerken leveren we veilig, altijd, overal en betaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibel tweerichtingsverkeer.  Met technische en sociale innovaties zorgen we er voor dat terugleveren van zelf opgewekte, duurzame energie mogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energie beschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuit het bewustzijn dat we maar één aarde hebben, waar we samen zuinig op moeten zijn.