18 januari 2019

Actueel

Voortgang Zonnepark Aadijk Almelo in beeld

 

2017: De combinatie SolarEnergyWorks B.V. en Obton A/S wordt door de gemeente Almelo aangewezen als marktpartij om grond van de gemeente te kopen en het zonnepark te realiseren.

Juni 2018: De gemeente Almelo verleent de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark.

April 2019: Start van het bouwrijp maken van het terrein.

April 2019: Persmoment gemeente Almelo.

Mei 2019:  De afgelopen maanden is gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein waar het zonnepark komt. Dit betekent onder andere het dempen of aanpassen van de bestaande sloten, het graven van nieuwe sloten, het aanbrengen van nieuwe duikers en het waar nodig egaliseren van het terrein. Kortom, er was veel grondverzet op het terrein zichtbaar. Deze fase nadert de afronding waardoor letterlijk en figuurlijk de weg vrijkomt voor de aanleg van de funderingsconstructies, waar de zonnepanelen later op worden gemonteerd.