18 januari 2019

Actueel

Voortgang Zonnepark Aadijk Almelo in beeld

 

Juli 2019 : Eerste van 120.000 zonnepanelen zonnepark Aadijk Almelo geplaatst!

De bouw van het zonnepark in Almelo is in het voorjaar van start gegaan en onlangs is officieel het eerste zonnepaneel door de initiatiefnemers op de onderconstructie gelegd. Opening en officiële ingebruikname staan gepland voor begin december 2019.


Juli 2019 : De panelen zijn gearriveerd op locatie, plaatsing van het eerste paneel is nabij

  


Juni 2019 : De bouw vordert gestaag..


Juni 2019 : Startbouw, de eerste paal is een feit! Aan de firma Bojulo de eer de eerste van de 18.264 palen de grond in te slaan, het fundament voor de 120.808 zonnepanelen.

 


Mei 2019:  De afgelopen maanden is gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein waar het zonnepark komt. Dit betekent onder andere het dempen of aanpassen van de bestaande sloten, het graven van nieuwe sloten, het aanbrengen van nieuwe duikers en het waar nodig egaliseren van het terrein. Kortom, er was veel grondverzet op het terrein zichtbaar. Deze fase nadert de afronding waardoor letterlijk en figuurlijk de weg vrijkomt voor de aanleg van de funderingsconstructies, waar de zonnepanelen later op worden gemonteerd.


April 2019: Persmoment gemeente Almelo.


April 2019: Start van het bouwrijp maken van het terrein.


Juni 2018: De gemeente Almelo verleent de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark.


2017: De combinatie SolarEnergyWorks B.V. en Obton A/S wordt door de gemeente Almelo aangewezen als marktpartij om grond van de gemeente te kopen en het zonnepark te realiseren.